GayMalta.com | Malta's LGBTQ+ Online Portal of News, Events and More. Powered by Allied Rainbow Communities. Organisers of Malta Pride. 

gaymalta cover.jpg

MALTA'S ONLINE LGBTQ+ PORTAL NEWS, EVENTS AND COMMUNITY

POWERED BY:

arc facbook logo v3 (small letters).png

ORGANISERS OF:

MEMBERS OF:

IGLTA_Logo_HRZ_4Color_FNL.png
proud member of EPOA landscape.jpg

Participate in Europe's largest LGBTI+ Survey


The 2nd wave of the European survey of lesbian, gay, bisexual, trans, intersex,

non-binary, and other gender non-conforming people.


Besides occasional news reports about discrimination against lesbian, gay, bisexual, trans and intersex (LGBTI) people, there is very little comparable data collected across the EU about the everyday experiences of LGBTI people with respect to discrimination.


To support equal treatment legislation and policy making, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) has launched an EU-wide LGBTI survey, with a questionnaire that is available online and awaits the opinions of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people over the age of 15 living in the European Union, N. Macedonia or Serbia.


The participation in the survey is very important. All answers will be processed in an anonymous way ensuring that it will not be possible for anyone to identify your answers when the results are presented.


Based on the survey results, national and European policy makers as well as non-governmental or civil society organisations will be able to better target their advocacy strategies and activities to support the LGBTI community to live and express themselves freely without discrimination. In order to give weight to the results, the European LGBTI Survey counts on the participation of a large and diverse group of lesbian, gay, bisexual, trans and Intersex people from each country. This is the second wave of an EU-wide effort to collect LGBTI experiences in the framework of the ever largest survey made in this field


YOUR STORY MATTERS!

www.lgbtisurvey.eu/lgbtiThe survey is being commissioned by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). The implementation is done by Agilis, a statistical consultancy firm and the communication by Homo Evolution, an organisation dedicated to communication for the LGBTI community.It-tieni mewġa ta’ stħarriġ Ewropew dwar persuni leżbjani, gay, bisesswali, trans, intersesswali,  u anki non-binary u oħrajn ta’ ġeneru mhux konformi


Apparti rapporti ta’ aħbarijiet li nisimgħu minn żmien għall-ieħor dwar diskriminazzjoni kontra nies leżbjani, gay, bisesswali, trans u intersesswali (LGBTI), ftit li xejn hija l-istatistika komparabbli miġbura madwar l-UE dwar esperjenzi tal-ħajja ta’ kuljum ta’ nies LGBTI fejn tirrigwarda diskriminazzjoni.


Biex tappoġġja l-leġislazzjoni u il-politika ta’ tal-ugwaljanza, l-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (FRA) ħarġet l-LGBTI servej mal-UE kollha, bi kwestjonarju li huwa disponibbli online. Għalhekk qed tistiedent l-opinjonijiet ta’ nies gay, leżbjani, bisesswali, trans u intersesswali li għandhom il-fuq minn 18 il-sena, li jgħixu fl-Unjoni Ewropea, fis-Serbja u fil-Maċedonja ta’ Fuq.


Il-parteċipazzjoni tiegħek fl-istħarriġ hija important ħafna. It-tweġibiet tiegħek se jiġu pproċessati b’mod anonimu sabiex jiġi żgurat li ma jkunx possibbli li wieħed jagħraf ir-risposti tiegħek meta jiġi ppreżentat ir-riżultat aħħari.


Abbażi tar-riżultati tas-servej, dawk li huma midħla fil-politika nazzjonali u Ewropeja, kif ukoll organizzazzjonijiet mhux governattivi jew tas-soċjetà ċivili ser ikunu jistgħu jimmiraw aħjar l-istrateġiji tagħhom fil-promozzjoni u l-attivitajiet sabiex jappoġġjaw il-komunità LGBTI b’mod li jgħixu u jesprimu ruħhom b’mod liberu mingħajr diskriminazzjoni. Sabiex jingħata piż lir-riżultati, dan is-servej Ewropew tal-LGBTI iserraħ fuq il-parteċipazzjoni ta’ grupp kbir u divers ta’ nies lesbjani, gay, bisesswali, trans u intersesswali minn kull pajjiż. Dan huwa t-tieni mewġa sforz tal-UE kollha biex jinġabru l-esperjenzi LGBTI fil-qafas tal-ikbar stħarriġ li qatt sar f’dan il-qasam.


L-Istorja tiegħek importanti

www.lgbtisurvey.eu/lgbti


L-istħarriġ qed jiġi kkummissjonat mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet Fundamentali (FRA). L-implimentazzjoni teknika qed issir minn Agilis, kumpanija ta’ konsulenza dwar l-istatistika u l-komunikazzjoni minn Homo Evolution, organizzazzjoni ddedikata għall-komunikazzjoni tal-komunità LGBTI.GayMalta-Web-Coloum-.png
HIV Rapid Testing & Consultation on HIV Prevention
Thu, Sep 24
Volunteer Centre - Valletta
Sep 24, 9:00 AM – 1:00 PM GMT+2
Volunteer Centre - Valletta, Melita St, Valletta, Malta
The Health Department in conjunction with doctors and nurses from the GU Clinic will be offering rapid testing in HIV and consultation on PrEP use. In view of COVID19 mitigation measures, walk-ins will not be possible. Appointments can be made in advance to be scheduled between 08.30am and 12.30pm
HIV Rapid Testing & Consultation on HIV Prevention
Fri, Sep 25
Volunteer Centre - Valletta
Sep 25, 9:00 AM – 1:00 PM GMT+2
Volunteer Centre - Valletta, Melita St, Valletta, Malta
The Health Department in conjunction with doctors and nurses from the GU Clinic will be offering rapid testing in HIV and consultation on PrEP use. In view of COVID19 mitigation measures, walk-ins will not be possible. Appointments can be made in advance to be scheduled between 08.30am and 12.30pm
Are you Proud? 17 September and 27 September
Sun, Sep 27
Spazju Kreattiv
Sep 27, 7:30 PM – 10:30 PM
Spazju Kreattiv, Pjazza Kastilja Pope Pius V Street Il-Belt Valletta, Il-Belt Valletta VLT 1030, Malta
Are You Proud? documentary brings together rare archive footage and interviews from across a spectrum of historical campaigns to celebrate the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Queer (LGBTQ) movement’s landmark protests against homophobia and transphobia. https://www.facebook.com/events/282514545
HIV Rapid Testing & Consultation on HIV Prevention
Tue, Sep 29
Volunteer Centre - Valletta
Sep 29, 9:00 AM – 1:00 PM GMT+2
Volunteer Centre - Valletta, Melita St, Valletta, Malta
The Health Department in conjunction with doctors and nurses from the GU Clinic will be offering rapid testing in HIV and consultation on PrEP use. In view of COVID19 mitigation measures, walk-ins will not be possible. Appointments can be made in advance to be scheduled between 08.30am and 12.30pm
HIV Rapid Testing & Consultation on HIV Prevention
Wed, Sep 30
Volunteer Centre - Valletta
Sep 30, 9:00 AM – 1:00 PM GMT+2
Volunteer Centre - Valletta, Melita St, Valletta, Malta
The Health Department in conjunction with doctors and nurses from the GU Clinic will be offering rapid testing in HIV and consultation on PrEP use. In view of COVID19 mitigation measures, walk-ins will not be possible. Appointments can be made in advance to be scheduled between 08.30am and 12.30pm