Raising Standards of healthcare Service provision for LGBTIQ people

Invitation to General Practitioners and Family Doctors to attend an online training session on trans health care as part of the project TRANSFORM: Raising standards of health care service provision for LGBTIQ people. More information may be obtained on the project webpage: https://bit.ly/2IrGX1x. Should you be interested to attend, kindly register via this link: http://bit.ly/transform2910.Stedina lit-tobba tal-familja sabiex jattendu sessjoni ta’ taħriġ onlajn dwar kura tas-saħħa għal persuni trans bħala parti mill-proġett TRANSFORM: Ngħollu l-istandards għall-proviżjoni tas-servizzi tas-saħħa għal persuni LGBTIQ. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb fuq il-paġna tal-proġett: https://bit.ly/2IrGX1x. Jekk inti interessat li tattendi, ġentilment mitlub tirreġistra permezz ta’ din il-link: http://bit.ly/transform2910.